ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Υπόψη Υπουργού  Κου Κωστή  Χατζηδάκη

Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 32 637, 210 33 32 548,    

      Fax: 2103332775

Κοιν.: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη Πέτρο

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ψήφισμα Συλλόγου Λογιστών Αρκαδίας 5 Μαρτίου 2014

Συμμετοχή στην Πανελλαδική Λογιστική Κινητοποίηση

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοίνωση Συλλόγου