Αποχή από την διεκπεραίωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους ανεμβολίαστους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27/10/2021

ΘΕΜΑ: «Αποχή από την διεκπεραίωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους ανεμβολίαστους»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/2021 (ΦΕΚ 4766/Β/16-10-2021) ανακοινώθηκαν οι υποχρεώσεις των εργοδοτών- επιχειρήσεων σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην ειδική πλατφόρμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που αφορά τη διενέργεια rapid - test από τους ανεμβολίαστους εργαζομένους τους.

Επίσης, την 26-10-2021 από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έγιναν γνωστές οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της υπεύθυνης αυτής δήλωσης.

Εγγραφή στο αποχή