ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΑΡΓΙΑ

Δεδομένου του φόρτου εργασίας που βαραίνει το κλάδο μας  τόσο με τις συνήθεις διαδικασίες που απαιτούνται ( υποβολή εντύπων ΦΠΑ τριμήνου ) καθώς και με τις εκτατές που απαιτούν οι συνθήκες πανδημίας του COVID-19 , οι εργαζόμενοι στο  στον Κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταθούν αντάξιοι των περιστάσεων , δίπλα τόσο στους πελάτες τους αλλά και αρω

Εγγραφή στο διακοπές